Sander Toussaint: Zorg goed voor jezelf in corona!

Sander Toussaint Zorg en Inkomen


Toussaint Zorg & Inkomen Advies is specialist in het financieel inzicht geven van verzuim, arbeidsongeschiktheid en (nabestaanden) pensioen voor de ondernemer. Ik breng in kaart wat de gevolgen voor jouw onderneming is wanneer een medewerker ziek of arbeidsongeschikt is of wanneer je zelf (tijdelijk) uit de running bent. Dit kan een verzuimverzekering voor het MKB, of een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de ZZP’er of DGA zijn. Je krijgt inzicht in het netto te besteden inkomen op pensioenleeftijd. Werk nauw samen met professionals, zoals bedrijfsartsen, arbodienst, arbeidsdeskundigen, salarisadministraties, belastingadviseurs, fiscalisten, HRM-adviseurs en verzekeraars.

Je medewerker meldt zich ziek. Wat doet de arbodienst en wat valt wel en niet onder de dekking? Zeker in deze coronatijden is het zinvol om dat eens goed na te gaan. En wat als een medewerker uit voorzorg thuisblijft omdat hij in contact is geweest met iemand die positief is getest op corona: valt dat onder de dekking van je verzekering? 

Sander Toussaint vindt het belangrijk zijn relaties hierover te informeren. Een goede nieuwsbrief is daarbij een medium dat hij ieder kwartaal gebruikt.

Een ander onderwerp uit deze nieuwsbrief. De AOW-leeftijd gaat in 2026 niet omhoog.


Het CBS komt jaarlijks met een prognose van de resterende levensverwachting op 65 jaar. Aan de hand van de prognose wordt volgens de Algemene Ouderdomswet de toekomstige AOW-leeftijd vastgesteld. Volgens de Algemene Ouderdomswet wordt de AOW-leeftijd in 2024 67 jaar. Ook voor 2025 en 2026 is de AOW-leeftijd vastgesteld op 67 jaar. Voor de jaren erna wordt de verhoging van de AOW-leeftijd bepaald aan de hand van de CBS-prognose van de levensverwachting.

De hele nieuwsbrief zelf lezen?

Meer informatie op de website : www.sandertoussaint.nl

Meer voorbeelden